δρομολογητής cisco gigabit

δρομολογητής cisco ΜΒ, ενσωματωμένος cisco δρομολογητής υπηρεσιών.